StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Wesselgården

Wesselgarden (offisielt "Kirksætervold") har fått namnet etter familien Wessel, som kom dit rundt 1860.
nyhetsbilde
typebilde
Info

Oppdatert: 17.05.11

Wesselgarden (offisielt "Kirksætervold") har fått namnet etter familien Wessel, som kom dit rundt 1860. Eiendommen, som da var uten bygninger, ble skilt ut fra "Riebergarden" på Kjørse i 1858. Lakserett og teinefiske i elva Søa fulgte med.

I 1878 gikk Wessel konkurs, men greidde å kjøpe igjen Wesselgården på auksjon. På denne tid var det stor jordbruksdrift i Wesselgarden. Folketellinga fra 1875 forteller om allsidig husdyrhold: 7 hester, 5 okser, 10 kyr, 7 kalver, 20 sauer, 5 geiter og 3 griser. Samtidig ble det sådd 2 tønner bygg, 12 tønner havre og satt 12 tønner potet. I vårt hundreår har gardsdrifta hatt mindre omfang, men garden var i drift fram til 1976. 

Bygningene
Ingen av de tre husa i firkanttunet kan tidfestes nøyaktig. Sannsynligvis har alle blitt bygd like etter at garden ble kjøpt i 1858.

Våningshuset er ei trønderlån med vanlig romdeling. Det er bygd av tømmer. Et lite påbygg i reisverk skal være bygd "føre 1910".

Uthusbygninga er bygd av tømmer og reisverk (2. etasje). Første høgda rommer fjøs og hestestall. Her har vært egne rom for hvert dyreslag. Låven (2. etasje) inneholder "stål" (åpne lagerrom) for høy og korn. Dessuten treskegolv. Interessante bygningsdetaljer bør tas vare på i et nytt museumsbygg. Mot Øragata er avdelt et rom i begge høgder til stabbur. Under fjøset er det delvis fraukjeller.

Borgstua ("bårsstuo") er et romslig eldhus i to etasjer. Huset (som opphavlig hadde grue) ble først brukt til kjøkken og matsal for arbeiderne ved verftet. Loftet har vært bolig for både tjenestefolk og leieboere. Etter verftstida ble eldhusdelen brukt i husholdet.
Til for eks. potetkoking og flatbrødbakst. Resten av huset har tidvis blitt utleid til forskjellige formål: Kafé, verksted for skomaker og sydame, frisør, fiskematforretning, butikk og forsyningsnemnd. 

Plassering
Wesselgården ligger sentralt på Kyrksæterøra. Den tidlig viktige Øragata som går parallelt med Søa fra kirka mot fjorden, passerer gården. Gården ligger nær elva Søa ved brua på Wesselveien og noen hundre meter fra der elva munner ut.

Den sentrale plasseringen av museumsgården vil medføre en enda sterkere markering av den lokale historien og ikke minst være et viktig bidrag til et allerede unikt sentrum.

Besøk Wesselgårdens Venner sin hjemmeside for mer informasjon og bilder om Wesselgården. Bildet er hentet fra Wesselgårdens Venner.

Torsdag 24. juni 2021
Fredag 25. juni 2021
Lørdag 26. juni 2021
Søndag 27. juni 2021
Mandag 28. juni 2021
hemneprovduaa