StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo
Vi jobber med å flytte innholdet på Hemneportalen over på en ny plattform for hele Heim.
Foreløpig er foreningsregister og kalender fjernet fra Hemneportalen.
Vi skal snart få denne informasjonen ut på et nytt sted.

Kulturskolen

Hemne kulturskole har nærmere 150 elever og gir opplæring på mange ulike områder.
typebilde
Info

Oppdatert: 18.05.11

Hemne kulturskole (legg inn bilde fra 30 års jubileet)

I dag deltar ... barn, unge og voksne på kommunens offentlige undervisningstilbud i musikk, drama, dans og kunst. Her drives sangopplæring, instrumentalopplæring både for band- og korpsspillere.

Et frivillig offentlig undervisningstilbud i musikk, drama, dans og kunst til alle interesserte barn, unge og voksne i Hemne kommune.

Et frivillig offentlig undervisningstilbud i musikk, drama, dans og kunst til alle interesserte barn, unge og voksne i Hemne kommune.

Generelle formål

 • Å utvikle elevenes musikalske og skapende evner
 • Å utvikle elevenes instrumentale / kunstneriske ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger
 • Å fremme forståelse og opplevelse av musikk og kultur som allmenmenneskelige og kunstneriske uttrykksformer
 • Å skape aktive lyttere som er i stand til å vurdere og velge innenfor det mangfold som finnes innen hele kulturfeltet
 • Å være en ressurs for fritidskulturlivet og det øvrige skoleverket

Undervisningstilbud
Kulturskolen følger skoleruta for grunnskolen i Hemne kommune. Ordinær undervisning gis som ukentlige timer.
Innen instrumental- og sangopplæring gis denne som enkelt- eller gruppeundervisning. For de øvrige disiplinene undervises det i grupper.

Tilbud skoleåret 2009 / 2010

 • Instrumental- og sangopplæring, herunder gitar/el-gitar, bass, slagverk, piano, orgel/keyboard, korpsinstrumenter og sang.
 • Musikk ved livets begynnelse.
 • Musikkførskole.
 • Gitar, voksenopplæring i gruppe.
 • Drama.
 • Samspill og samarbeid på tvers av ulike disipliner.

Søknadsskjema
Søknadsskjema sendes alle husstander i god tid før søknadsfristen, det kan også søkes over nettet på: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1476&ouref=1612 

Søknadsfrister og frist for utmelding:

Hemne kulturskoles ordinære søknadsfrist og frist for utmelding er 25. april. Endrede frister vil bli annonsert.

Søknadsfrist for skoleåret 2009 / 2010 er satt til 20. mai 2008.

Opptak ved kulturskolen må av bl. a. timeplantekniske grunner regnes som en bindende avtale ut skoleåret.

Søknad om opptak og varsel om utmelding skal skje skriftlig til kulturskolens kontor.

Det er bindende påmelding for hele skoleåret. Eventuell utmelding for vårsemesteret må skje skriftlig før 1. desember.

Torsdag 24. juni 2021
Fredag 25. juni 2021
Lørdag 26. juni 2021
Søndag 27. juni 2021
Mandag 28. juni 2021
hemneprovduaa